You are currently browsing all posts tagged with 'Dropship Dress'.
Displaying 1 entry.

Dropship Clothes haul

  • Posted on November 3, 2019 at 9:46 am
 Dropship Clothes haul

Ostatnio mia?am przyjemno?? wspó?pracowa? ze sklepem Dropship ClothesSklep w swoim asortymencie ma ubrania, g?ównie sukienki- Dropship Dresses. Znajdziemy tam zarówno opcje wieczorowe, jak i letnie. Ja postawi?am na letnie sukienki oraz szorty, ze wzgl?du na zbli?aj?cy si? sezon.

ENG: Recently I had the pleasure to cooperate with the Dropship Clothes store. In its assortment we can find clothes, mainly dresses. (evening and summer). I decided to order summer dresses and shorts because of the upcoming season.

 Dropship Clothes haul            Dropship Clothes haul
Pierwsz? rzecz?, któr? wybra?am jest d?uga sukienka bez rami?czek. Sukienka ma pi?kny wzór w zielone li?cie oraz ró?owe kwiaty. Ubranie si?ga do po?owy ?ydek i z przodu jest nieco krótsza ni? z ty?u. Sukienka jest lekko ?ci?gana w tali, dzi?ki czemu sylwetka jest ?adnie podkre?lona.

ENG: The first thing which I chose is a long strapless dress. The dress has a beautiful pattern with green leaves and pink flowers. This item is asymmetric. The dress is tied in the waist, thanks to that the figure looks better.

 Dropship Clothes haul
Kolejnym ubraniem jest prosta sukienka, która jest w miejskim stylu. Jest to idealna opcja dla wygodnych, do takiej sukienki mo?emy za?o?y? trampki i wskoczy? na rower. Sukienka jest do?? d?uga, ma pi?kny b??kitny kolor i g??bokie kieszenie.
ENG: Next item is a simple dress, which is perfet to the city. It is a perfect option for you if you like comfortable clothes. The dress is long, has a beautiful blue color and deep pockets.
 Dropship Clothes haul         Dropship Clothes haul
 Dropship Clothes haul
Ostatnia rzecz, na któr? si? zdecydowa?am s? jeansowe szorty z podwy?szonym stanem. Spodenki s? naprawd? ?wietne. S? idealnej d?ugo?ci, a wi?zanie dodaje im uroku.
ENG: The last thing I’ve decided to order are denim shorts. Shorts are really great. They have a perfect length. They are high-waist and have beautiful bow.
Jestem ogromnie zadowolona z zamówienia, wszystkie rzeczy okaza?y si? by? trafione. Ju? si? nie mog? doczeka?, a? przyjdzie lato i b?d? mog?a ubiera? je na co dzie?. Zapraszam Was na stron? sklepu, w zak?adce Big Sale znajdziecie aktualne promocje. Ceny ubra? s? bardzo atrakcyjne, a jako?? bardzo dobra.
 
ENG: I am very happy, all items are really great. I can not wait for the summer because I would like to wear them every day. Please visit this website, in the Big Sale tab you will find current sale. Prices are very attractive and the quality is very good.